Преглед на файлове

update secrets

pull/1/head
Daniel Poelzleithner преди 1 година
родител
ревизия
9593b3e11f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      secrets

+ 1
- 1
secrets

@@ -1 +1 @@
1
-Subproject commit a481a5feb54e58e3d7421e246dd05f116398e307
1
+Subproject commit 993ea1f26eee63e153486196f061d0bf10ceae22

Loading…
Отказ
Запис