Procházet zdrojové kódy

README: added --check option

pull/1/head
Markus Schmidl před 1 rokem
rodič
revize
8832358500
Žádný účet není propojen s e-mailovou adresou tvůrce revize
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 2 odebrání
  1. 1
    2
      README.md

+ 1
- 2
README.md Zobrazit soubor

@@ -12,8 +12,7 @@ nixos-rebuild switch -I nixos-config=./hosts/containers/$HOST/configuration.nix
12 12
 
13 13
 ```shell
14 14
 nixops create  hq.nixops -d hq
15
-nixops deploy -d hq --debug --include=dhcp --force-reboot
16
-nixops deploy -d hq --include=grafana -I nixpkgs=https://github.com/NixOS/nixpkgs-channels/archive/nixos-18.09.tar.gz --force-reboot
15
+nixops deploy -d hq --check --include=dhcp
17 16
 ```
18 17
 
19 18
 # Secrets

Načítá se…
Zrušit
Uložit