Procházet zdrojové kódy

pulsebert: use linux 4.19

container/radius
Astro před 1 rokem
rodič
revize
7abcc676b7
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 0 odebrání
 1. 1
  0
    hosts/pulsebert/configuration.nix

+ 1
- 0
hosts/pulsebert/configuration.nix Zobrazit soubor

@@ -17,6 +17,7 @@ in {
17 17
  # Use the systemd-boot EFI boot loader.
18 18
  boot.loader.systemd-boot.enable = true;
19 19
  boot.loader.efi.canTouchEfiVariables = true;
20
+ boot.kernelPackages = pkgs.linuxPackages_4_19;
20 21
 
21 22
  networking.hostName = "pulsebert"; # Define your hostname.
22 23
  # networking.wireless.enable = true; # Enables wireless support via wpa_supplicant.

Načítá se…
Zrušit
Uložit