Преглед на файлове

update secrets submodule

pull/1/head
Astro преди 1 година
родител
ревизия
364de37a7e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      secrets

+ 1
- 1
secrets

@@ -1 +1 @@
1
-Subproject commit ae9bd8f1429a06c819e72266614a382b5bc7cdea
1
+Subproject commit 3fbfe2f9a6949fee19d70c97d2e5ca27f9d6539f

Loading…
Отказ
Запис