Преглед на файлове

dhcp: update networking.nameservers, update conf

container/radius
Astro преди 1 година
родител
ревизия
2b03a25395
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
 1. 1
  1
    hosts/storage-ng/dhcp/configuration.nix
 2. 1
  1
    secrets

+ 1
- 1
hosts/storage-ng/dhcp/configuration.nix Целия файл

@@ -8,7 +8,7 @@
8 8
 
9 9
  networking.hostName = "dhcp";
10 10
  networking.defaultGateway = "172.22.99.1";
11
- networking.nameservers = [ "172.20.72.6" ];
11
+ networking.nameservers = [ "172.20.72.6" "172.20.72.10" ];
12 12
  networking.interfaces.eth0 = {
13 13
   ipv4.addresses = [ {
14 14
    address = "172.22.99.254";

+ 1
- 1
secrets

@@ -1 +1 @@
1
-Subproject commit 01dcefd917931d4c6f729e05d5e5f76060cfebc9
1
+Subproject commit 57621eb036ccaee2ea1af85b31abe93526fd0e79

Loading…
Отказ
Запис