Bläddra i källkod

containers/mpd-index: added ncmpcpp

pull/1/head
Markus Schmidl 2 år sedan
förälder
incheckning
0a0b6bdffa
1 ändrade filer med 4 tillägg och 0 borttagningar
 1. 4
  0
    hosts/containers/mpd-index/configuration.nix

+ 4
- 0
hosts/containers/mpd-index/configuration.nix Visa fil

@@ -11,6 +11,10 @@
11 11
   ../../../lib/admins.nix
12 12
  ];
13 13
 
14
+ environment.systemPackages = with pkgs; [
15
+  ncmpcpp
16
+ ];
17
+
14 18
  fileSystems."/mnt/music" = { fsType = "nfs"; device = "172.22.99.10:/mnt/zroot/storage/rpool/Music"; };
15 19
 
16 20
  networking.hostName = "mpd-index";

Laddar…
Avbryt
Spara